Conformiteitscontrole van liften voor professionele klanten (B2B)

Liften zijn soms handig voor ondernemingen of openbare instellingen. Om zeker te zijn dat er bij het gebruik ervan geen ongeval gebeurt, moet u regelmatig hun toestand en veiligheid controleren. BTI kan deze controles voor u uitvoeren!

contrôle professionnel ascenceur

Waaruit bestaat een conformiteitscontrole van uw lift?

Elke automatische installatie waarmee personen of goederen naar een of meerdere verdiepingen kunnen worden vervoerd, wordt beschouwd als een lift. Deze liften moeten nauwkeurig onderzoek ondergaan waarmee u hun werking controleert en de veiligheid van de gebruikers garandeert. Dat noemt men een conformiteitscontrole.

De controle van liften wordt in België bepaald door twee grote wettelijke richtlijnen:

  • Het Koninklijk Besluit van 10/08/1998 betreffende de ingebruikname van liften.
  • Het Koninklijk Besluit van 9/03/2003 betreffende de veiligheid van liften.

Wanneer u een beroep moet doen op professionals voor een grondig onderzoek van uw apparatuur vindt u hieronder

Beschikt u over een personenlift, een goederenlift of een fabriekslift? Hier vindt u de verschillende periodes waarin u een beroep moet doen op professionals voor een grondig onderzoek van uw apparatuur.

Bij de ingebruikname van uw lift

Voor de naleving van het Koninklijk Besluit (KB) van 10/08/98 moet u een nauwgezette controle van uw lift uitvoeren. Indien deze conform de bepalingen van dit KB is, ontvangt u een positief controleattest.

Zonder dit attest moet u de trap gebruiken totdat de lift in kwestie conform de richtlijnen is!

Bij preventief onderzoek

In het kader van het onderhoud van uw liften moet u minstens twee keer per jaar een grondige controle laten uitvoeren.

Indien u uw liften laat onderhouden door een ISO 9001-gecertificeerde onderneming, moet deze liftinspectie minstens elke zes maanden plaatsvinden. Zo niet, moet dat elke drie in plaats van elke zes maanden gebeuren.

Bij een risicoanalyse

Uw lift moet elke 15 jaar aan een risicoanalyse worden onderworpen, alsook bij aanpassingen aan uw lift. Ook hier is het de doelstelling om ongevallen bij het dagelijkse gebruik te vermijden. Deze risicoanalyse moet worden uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle op de werkplaats (EDTC).

Onze onderneming is een externe dienst voor technische controle op de werkplaats (EDTC) en beschikt over machtiging nr. 1003 voor de eindcontrole van liften, uitgereikt door de Europese Gemeenschap. Bij ons bent u in goede handen!

Nood aan extra inlichtingen?

Wenst u bijkomende info over uw bedrijfslift en over de certificaten die u hiervoor nodig hebt? Neem contact op met een van onze medewerkers. Dat kan per telefoon of via ons online contactformulier. U ontvangt trouwens een gratis gedetailleerde en volledig transparante offerte voor de controle van uw apparatuur.