Inspectie van hef- en hijswerktuigen voor professionele klanten

Werkt uw onderneming in België met hef- en hijswerktuigen? Deze vallen onder strikte controles! Bij BTI zijn we gemachtigd om deze inspecties uit te voeren.

Inspection

Welke hef- en hijswerktuigen kunt u door onze experts laten controleren?

Wij controleren onder andere volgende hef- en hijswerktuigen:

Hefwerktuigen

kranen, hefbruggen, grondverzetmachines, hoogwerkers, laadbruggen, hijstoestellen, vorkheftrucks of verreikers.

Hijstoebehoren

hijsbanden, kabels, spanriemen enz.

Mobiele hoogwerkers en hefsteigers

Goederenliften

Werkliften

Ladderliften

CBM/PBM (harnassen, karabijnhaken, leuningen enz.)

Welke controles voor hef- en hijswerktuigen?

Alle hef- en hijstoestellen moeten regelmatige controles ondergaan om elke storing uit te sluiten en de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Volgens het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) moet hefapparatuur elke drie maanden aan een controle worden onderworpen.

Voor garagehefbruggen is dat één keer per jaar (ook volgens het ARAB). Ten slotte moeten ook persoonlijke beschermingsmiddelen ( PBM) en de valbeschermingsuitrusting elk jaar worden gecontroleerd.

Administratieve controles

Uw werkuitrusting moet aan volgende criteria voldoen:

  • Er moet een CE-markering op staan en het CE-conformiteitsattest moet geldig zijn.
  • De gebruikershandleiding moet aanwezig zijn, in goede staat zijn en leesbaar zijn in de taal van de gebruiker.
  • De inspecteur moet een identificatieplaatje van de fabrikant kunnen zien.

De technische controles

Onze externe dienst voor technische controle op de werkplaats (EDTC), controleert tijdens de inspecties volgende punten:

  • De correcte werking van de veiligheidsuitrusting.
  • De toestand van de verschillende elementen van het heftoestel.
  • De toegang tot de hef- en hijswerktuigen.
  • De beperking van de maximale last die het werktuig kan dragen.

Het keuringsattest vóór ingebruikname: bewijs van veiligheid

Met dit document kunt u het heftoestel in kwestie gebruiken. Dit attest bevestigt het maximale draagvermogen van het toestel, de keuringsdatum en de onderzoeksresultaten.

Zonder dit document kan een veilig gebruik van het toestel niet gegarandeerd worden. In dat geval moet er een aanpassing gebeuren om de werkomgeving veiliger te maken.

Met onze diensten bent u zeker van een duidelijk en nauwkeurig attest, dat u steeds in elektronisch formaat op onze site kunt raadplegen. Daarnaast beschikken we over een machtiging voor de controle van hef- en hijswerktuigen (ARAB en codex), toegekend door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nood aan een betrouwbare onderneming voor de controle van uw hef- en hijsapparatuur?

Wenst u een beroep te doen op ons advies of onze diensten? Neem contact op met één van onze medewerkers. Dat kan per telefoon of via ons online contactformulier. U ontvangt trouwens een gratis gedetailleerde en volledige offerte.