Controle van elektrische installaties voor professionele klanten (B2B)

Voor ondernemingen moet de elektrische installatie uiteraard voldoen aan de geldende normen. Vandaar het belang van controles en keuringen! Bij BTI zijn we gespecialiseerd in diepgaande analyses van uw installaties, om zo elk mogelijk probleem te achterhalen en een optimale veiligheid te garanderen.

contrôle de compteur électrique

Waarom een controle van uw elektrische installatie laten uitvoeren?

Eerst en vooral omdat ze verplicht is! Elke Belgische onderneming is wettelijk verplicht om zo’n controle te laten uitvoeren.

Maar daarnaast is deze inspectie ook nodig om de elektrische risico’s te beperken en om de veiligheid van personen en goederen te garanderen.

De experts van ons erkend controleorganisme (EO) onderzoeken de verschillende elektrische bestanddelen van uw gebouw tot in de puntjes, om zo te weten of ze conform de geldende normen zijn. Zo niet, ontvangt u van onze specialisten een verslag in de vorm van een proces-verbaal. Op die manier krijgt u een beeld van de gelijkvormigheid van uw installatie.

Waarom een beroep doen op BTI?

Onze organisatie is erkend door FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor de wettelijke controle van elektrische installaties.

Of anders gezegd: onze experts zijn gemachtigd om de controle van de elektrische installaties in uw bedrijf uit te voeren. Onze teams werken snel en efficiënt, en gaan volledig objectief en met grote zorgvuldigheid te werk om u een gedetailleerd en professioneel rapport te bezorgen.

Via onze website kunt u dit rapport trouwens online raadplegen, waar en wanneer u dat wenst.

Bovendien kunt u kiezen uit een controlepakket dat specifiek voor uw sector werd samengesteld. Zo ontvangt u zeer interessante kortingen en heeft u slechts één aanspreekpunt voor al uw vragen.

In welke gevallen is een elektrische keuring nodig ?

Er zijn meerdere situaties waarin onze experts moeten tussenkomen voor een elektrische keuring:

Bij de ingebruikname van uw installatie.

Bij een aanpassing van uw installatie.

Bij een uitbreiding van uw installatie.

Na ontvangst van een positief keuringsrapport moet u minstens elke vijf jaar een inspectie laten uitvoeren voor laagspanningsinstallaties. Voor hoogspanningsinstallaties en installaties binnen ATEX-zones moet dat elk jaar gebeuren.

Onze controles voor ondernemingen

Ondernemingen moeten volgende controles uitvoeren om AREI-conform te zijn :

Controle van laagspanningsinstallatie.

Controle van hoogspanningsinstallatie.

Controle van de werfkasten om deze aan te sluiten op het netwerk.

Controle van de bliksembeveiligingsinstallaties.

Inspectie van zonnepanelen.

Inspectie van laadpalen voor elektrische voertuigen.

Werkingstesten van vermogensschakelaar voor hoogspanningsinstallaties.

Atex
(explosieve atmosfeer)

Nood aan onze diensten voor de keuring van uw elektrische installatie?

Wilt u graag gebruikmaken van onze expertise voor de inspectie van uw elektrische installatie? Neem contact op met een van onze medewerkers. Dit kan per telefoon of via ons online contactformulier. U ontvangt trouwens een gratis gedetailleerde en volledig transparante offerte.