Controle van gasinstallaties voor particulieren

Wie in zijn woning gas gebruikt, voor de verwarming of voor warm water, moet een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Gas is namelijk een zeer ontvlambare brandstof, dus moet de volledige gasinstallatie perfect beveiligd zijn. Slechts één manier om dat te garanderen, namelijk met controles!

Heeft u al een Elgacert account? Vanaf 01/07/2023 bent u verplicht een Elgacert (DOE HET ZELVER – ACCOUNT) te hebben.
Deze account maakt u aan via onderstaande knop en uw ITSME-account.
Maak na het aanmaken van uw account op Elgacert, een afspraak bij BTI voor uw gaskeuring. (hou dan uw Elgacert ID bij de hand)

Gaz

Welke soorten gas moeten in België gecontroleerd worden?

Er zijn verschillende soorten gas die onder veiligheids- en conformiteitscontroles vallen:

Aardgas

Propaangas

Butaan

Liquified Petroleum Gas (LPG)

De precieze inspectie hangt af van het type gas in uw woning, daarom vragen we u om ons deze info te bezorgen bij het maken van een afspraak. Zo kunnen onze experts de juiste controle uitvoeren.

De verschillende soorten controles van een gasinstallatie

De controle van de gasinstallaties dient in deze omstandigheden te worden uitgevoerd.

Bij de opening van een nieuwe meter

Wanneer u een nieuwe gasmeter opent, moet u een controle laten uitvoeren, ongeacht waar u in België woont. Onze erkende controleur kijkt volgende zaken na:

  • De conformiteit van de installatie ten opzichte van de wetgeving.
  • De verschillende aansluitingen van uw gascircuit.
  • De toestand van de leidingen.
  • De toestand van de luchttoevoer en de afvoer van giftige dampen.

Preventieve controle: wanneer u wenst!

Vermoedt u een probleem met de gasinstallatie in uw woning? U kunt op elk moment een beroep doen op erkende specialisten.

Met een dichtheidsproef en druktest kunt u eventuele lekken opsporen en dichten.

Zo beperkt u het risico op brand, ontploffing of zelfs CO-vergiftiging.

Bij de eerste vulling van de propaantank

Voor propaangas moet u de tank bij de eerste vulling zorgvuldig laten inspecteren. Zo bent u zeker van de dichtheid van het reservoir en van de veiligheid van de installatie.

De periodieke inspectie

Sommige instanties verplichten zulke inspecties (gemeente, stad, brandweer, verzekering, …). De regelmaat hangt af van de instantie en mag niet gewijzigd worden.

Wij controleren uw gasinstallatie

Waarom een beroep doen op BTI?

We hechten veel belang aan de veiligheid van onze klanten en waken erover dat hun installaties conform de geldende regels zijn. Daarnaast bent u zeker van een snelle en nauwgezette dienstverlening door onze teams in uw woning.

Onze onderneming is erkend als erkend controleorganisme (EO). We respecteren de volgende normen rond de inspectie van gasinstallaties: NBN D 51-003, NBN D 51-004 en NBN B 61-002.

We beschikken over accreditatiecertificaat 131-INSP. Deze werd uitgereikt door het Belgische accreditatie-organisme BELAC, dat onder de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie valt.

Vertrouw op BTI voor de controle van uw gasinstallatie

Nood aan een interventie door onze specialisten voor de keuring van uw gasinstallatie?

Neem contact op met één van onze medewerkers. Dat kan per telefoon of via ons online contactformulier. We zijn actief in heel België om u te helpen bij uw controles en om de veiligheid van uw woning te garanderen.