Controle van brandveiligheidsinstallaties voor ondernemingen

Branden in bedrijven komen vaker voor dan we denken. Om problemen door verspreiding van vuur te vermijden, is het van groot belang dat u investeert in brandpreventie- en brandbestrijdingsapparatuur en regelmatig veiligheidscontroles laat uitvoeren. Hiervoor doet u best een beroep op onze experts!

Inspection fumée

Welke brandbeveiligingsmiddelen moet ik in mijn bedrijf plaatsen?

Hierbij enkele zaken die u als bedrijf kunt installeren in het kader van brandpreventie en brandbestrijding:

De MWA-installatie (melding, waarschuwing en alarm): de apparatuur van deze installatie waarschuwt het volledige gebouw voor het gevaar van een beginnende brand.

Branddetectie-installatie: rookdetectors en warmtedetectors herkennen snel wanneer er een brand uitbreekt en waarschuwen hiervoor via zeer intense geluidsalarmen.

Rookkoepels: ook wel ontrokingsluiken of rookafvoersystemen genoemd, die ervoor zorgen dat giftige rook uit uw gebouw kan ontsnappen.

Brandhaspels: ook wel brandslanghaspels genoemd. Deze helpen om de vlammen te bestrijden.

Evacuatieplannen: deze schema’s tonen alle aanwezige personen in het geval van brand snel de dichtstbijzijnde nooduitgang.

Wanneer moet ik mijn brandveiligheidsapparatuur laten controleren?

Dit beschermingsmateriaal moet regelmatig geïnspecteerd worden om in alle omstandigheden een veilige werkomgeving te garanderen.

Bij de ingebruikname van de apparatuur

Vlak na de installatie van de brandpreventie- en brandbestrijdingsapparatuur in uw gebouw moet u een inspectie laten uitvoeren. Deze conformiteitscontrole omvat alle onderdelen van uw veiligheidssysteem, alsook uw evacuatieplannen.

Als uw installatie gebreken zou vertonen, moet u deze eerst oplossen om met een gerust gemoed opnieuw aan de slag te kunnen gaan. In dat geval voeren we een nieuw bezoek uit, tot alles conform de regels is.

Bij periodieke controles

Preventie is een van de belangrijkste maatregelen tegen branden, vandaar het belang om een periodieke veiligheidscontrole van uw installatie te laten uitvoeren. Deze controles moeten minstens éénmaal per jaar plaatsvinden.

Deze inspecties zijn essentieel en moeten met grote zorg worden uitgevoerd; bij gebreken staat het leven van uw werknemers immers op het spel. Worden er problemen vastgesteld, dan kunt u een onderhoud laten uitvoeren om de risico’s te verhelpen en om opnieuw aan de slag te kunnen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over een eventuele brand.

Wie voert deze inspecties uit?

Brandveiligheidscontroles moeten verzorgd worden door een speciaal daarvoor uitgerust organisme, of door een erkend controleorganisme (EO). Enkel professionals beschikken over de vereiste technische competenties om deze inspecties tot een goed einde te brengen. Hiervoor kunt u een beroep doen op onze diensten!

Als erkend controleorganisme (EO) werken we met specialisten die gemachtigd zijn om binnen uw onderneming de nodige controles uit te voeren, waaronder ook controles van uw brandpreventie-uitrusting.

Meer weten? Nood aan onze hulp?

We staan ter beschikking om op uw vragen te antwoorden! Neem contact op met een van onze medewerkers. Dat kan per telefoon of via ons online contactformulier. U ontvangt trouwens een gratis gedetailleerde en volledig transparante offerte.