Controle van gasinstallaties voor professionele klanten

Bij slechte controle kan gas een waar gevaar inhouden voor uw bedrijf. Vermoedt u dat u met een lek zit? Heeft u twijfels over uw installatie? Heeft uw bedrijf net een nieuw gebouw geplaatst of een renovatie uitgevoerd? BTI verzorgt de controle van uw gasinstallatie om zo uw veiligheid te garanderen.

Maakt u al gebruik van het Elgacert? Vanaf 01/07/2023 is het niet meer mogelijk papieren verslagen te gebruiken.
HAF-1001 en Model 48 VERVALLEN vanaf 01/07/2023 en zijn dus niet meer bruikbaar!

De handige PDF met het nieuw isometrisch schema vind je hier (“BTI ELGACERT ISO-Blanco-isometrisch-schema”).

Maak uw account aan via onderstaande knop.

Inspection de gaz

Verloop van de controle van uw gasinstallatie

Tijdens hun bezoek aan uw bedrijfsgebouwen voeren onze experts een grondige controle uit van volgende onderdelen van uw gasinstallatie:

  • Buizen en leidingen
  • Teller
  • Afvoer
  • Efficiënte ventilatie van de lokalen in het gebouw
  • Gebruikte materialen
  • Aansluitingen
  • Afdichting van de installatie
  • Conformiteit van de administratieve documenten
  • Enz.

Wanneer moet u deze controles uitvoeren?

Uw gasleidingen hebben in volgende gevallen een professionele controle nodig:

Bij de ingebruikname van een gasteller: uw netwerkbeheerder verplicht een conformiteitsattest wanneer u uw gebouw wilt aansluiten op aardgas. Dat vereist de tussenkomst van een erkend controleorganisme (EO).

Voor elke wijziging aan uw installatie: wanneer u een aanpassing of uitbreiding aan uw gebouw uitvoert en u hierdoor uw gasinstallatie moet wijzigen, moet u deze laatste opnieuw laten inspecteren.

Op regelmatige basis: het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen verplicht u tot een regelmatige controle van de gasinstallaties. De lokale overheid (gemeente, stad), de brandweer of uw verzekering bepaalt hoe vaak u deze controle moet uitvoeren. Indien deze partijen geen verplichting opleggen, gebeurt dit door een interne risicoanalyse.

Denkt u dat zo’n diagnose nodig is? U kunt op elk moment een beroep doen op erkende experts voor de inspectie van uw installatie, bijvoorbeeld wanneer u niet zeker bent van de afdichting ervan (gaslekken) of van de veiligheid.

Na deze controles ontvangt u een verslag (proces-verbaal) met alle vaststellingen door de experts. Werd er niets abnormaals vastgesteld, dan geeft het attest een positief advies en kunt u uw certificaat voorleggen aan uw netwerkbeheerder.

In het andere geval moet u de gebreken aan uw systeem in orde brengen door een onderhoud en vervangingen in te plannen. Vervolgens laat u een nieuwe controle uitvoeren.

Waarom een beroep doen op BTI?

Voor de controle van gasinstallaties moet u een beroep doen op erkende professionals. Gelukkig is BTI een erkend controleorganisme (EO) met de nodige machtiging voor dit type interventies!

Ons team van experts onderzoekt met grote nauwkeurigheid elk onderdeel van uw gasnetwerk (teller, verwarmingselementen, ketel, aansluitingen enz.) om zo te bepalen of ze voldoen aan de geldende wetgeving.

U kunt rekenen op een snelle en efficiëntie interventie en bent zeker van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Aarzel niet en vraag een gratis offerte aan!

Neem contact op voor meer info

Wilt u graag meer weten over welke conformiteitscontroles u moet uitvoeren voor de gasinstallatie van uw gebouw? Neem contact op met één van onze medewerkers. Dat kan per telefoon of via ons online contactformulier. U ontvangt trouwens een gratis gedetailleerde en volledig transparante offerte.