Vertrouwelijk

 

B.T.I. v.z.w. verzekert de geheimhouding van de informatie die zij in de loop van haar keuringsactiviteiten heeft verkregen. De verplichtingen van vertrouwelijkheid van verslagen kunnen niet ingeroepen worden wanneer de wettelijke voorschriften of regelgevingen het opsturen van informatie naar de overheid eisen. Hebben inzicht in de verslagen: BELAC tijdens audits, FOD economie, FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, alle gerechtelijke instanties en controlediensten van de overheid. De klant wordt vooraf op de hoogte gebracht van de geleverde informatie, tenzij dit wettelijk verboden is.