Keuring en controle van elektrische installaties voor particulieren in België

Uw woning moet voldoen aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Om zeker te zijn dat de installatie conform het AREI is dient deze voor de ingebruikname en daarna periodiek te worden gecontroleerd. Hiervoor kunt u een beroep doen op ons!

Contrôle électrique

Waarom een controle voor gelijkvormigheid van uw elektrische installatie laten uitvoeren?

Naast de wettelijke verplichting zorgen we met deze inspectie voor uw veiligheid. Dankzij deze controles worden eventueel onveilige en niet conforme situaties opgespoord en kunnen deze worden aangepast voor de ingebruikname, en worden zo mogelijke risico’s uitgesloten (zoals elektrocutie of brand).

Voor een vlotte inspectie moet u onder andere beschikken over een ééndraadsschema van uw elektrische installatie, over een situatieplan en over de EAN-code (code van 18 cijfers op uw elektriciteitsfacturen). Wij kunnen u helpen indien u deze gegevens niet terugvindt.

Na deze controle ontvangt u een verslag van het bezoek in de vorm van een proces-verbaal. Dit verslag vermeldt alle gecontroleerde zaken en lijst de eventuele vastgestelde gebreken op.

Wanneer moet u uw elektrische installatie laten controleren?

Zoals wettelijk voorzien dient een elektrische installatie voor de ingebruikname te worden onderworpen aan een gelijkvormigheidscontrole door een erkend controleorganisme (EO). Daarna zal voor vaste huishoudelijke installaties een periodieke controle (iedere 25 jaar) dienen te gebeuren.

Bij de bouw van uw woning of bij wijzigingen aan uw installatie

Net zoals u bij de ingebruikname van uw elektrische installatie een EO moet inschakelen om de gelijkvormigheid te controleren en een aansluiting te krijgen op het openbaar distributienetwerk, zal voor iedere belangrijke uitbreiding of wijziging aan de elektrische installatie van uw woning een bijkomend gelijkvormigheidsonderzoek vereist zijn. Dit onderzoek blijft weliswaar beperkt tot het gewijzigde gedeelte en de eventuele impact ervan op de bestaande installatie. Voorbeelden: grondige renovatie, het plaatsten van zonnepanelen op een bestaande installatie, of de installatie van een laadpaal voor uw elektrische wagen.

Bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische installatie

Beslist u om uw huis of appartement  – met een oude elektrische installatie waaraan sedert 1 oktober 1981 geen belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen zijn aangebracht; of  waaraan sedert 1 oktober 1981 wel belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen zijn aangebracht maar waarvan het gedeelte dat dateert van vóór 1 oktober 1981 nog niet het voorwerp van een gelijkvormigheidsonderzoek door een erkend controleorganisme heeft uitgemaakt – te verkopen, bent u verplicht een specifieke controlebezoek te laten uitvoeren.

 

Is dit negatief,  beschikt de koper over een termijn van 18 maanden om de nodige werken uit te voeren om de installatie in orde te brengen. Binnen die termijn van 18 maanden, heeft de koper ook de verplichting om een nieuw controlebezoek van het geheel van de elektrische installatie te laten uitvoeren. De koper mag vrij een ander erkend controleorganisme voor dat nieuwe controlebezoek kiezen.

Bijkomende info hierover is terug te vinden op de website van FOD economie: FAQ verkoop woning FOD Economie

Wij controleren uw elektrische installatie

Het belang van een erkend controleorganisme (EO) voor uw controles

Elektrische controles moet u door een erkend organisme (EO) zoals BTI laten uitvoeren. Ons EO zorgt voor een nauwkeurige en betrouwbare controle.

We controleren alle elementen die conform het AREI moeten zijn, zodat u er zeker van bent dat eventuele installatiefouten geen problemen veroorzaken.

Onze onderneming is door FOD Economie erkend als EO voor de wettelijke controles van elektrische installaties. Hiertoe is BTI vzw ook ISO17020 geaccrediteerd door BELAC, een kwaliteitsgarantie voor onze onpartijdigheid en competentie.

Nood aan onze interventie? Neem contact op!

Onze experts beschikken over de vereiste technische vaardigheden voor de controle van uw elektrische installatie. Aarzel niet om contact op te nemen voor een afspraak.