Keuring en controle van elektrische installaties voor particulieren in België

Uw woning moet conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zijn (boeken 1 & 3). Daarom moet u in sommige gevallen een controle van uw elektrische installatie laten uitvoeren om zeker te zijn dat u conform het AREI bent. Hiervoor kunt u een beroep doen op ons!

Contrôle électrique

Waarom een controle voor gelijkvormigheid van uw elektrische installatie laten uitvoeren?

Met deze inspectie wordt uw veiligheid gegarandeerd. Dankzij deze interventie kunt u eventuele fouten bij de ingebruikname van de installatie opsporen en herstellen, en zo tal van problemen uitsluiten (zoals elektrocutie of brand).

Voor een vlotte inspectie moet u beschikken over een ééndraadsschema van uw elektrische installatie, over een situatieschema en over de EAN-code (code van 18 cijfers op uw elektriciteitsfacturen). Wij kunnen u helpen indien u deze gegevens niet terugvindt.

Na deze controle ontvangt u een verslag van het bezoek in de vorm van een proces-verbaal. Dit verslag vermeldt alle gecontroleerde zaken en toont de eventuele vastgestelde gebreken.

Wanneer moet u uw elektrische installatie laten controleren?

Er zijn verschillende redenen waarom u voor de inspectie van uw elektrische installatie een beroep zou doen op ons erkend controleorganisme (EO) . Zodra uw gecertificeerde installatie conform de voorschriften is, moet u elke 25 jaar een periodieke controle laten uitvoeren.

Bij de bouw van uw woning of bij wijzigingen aan uw installatie

Bij de ingebruikname van uw elektrische installatie moet u een EO inschakelen om de gelijkvormigheid te controleren. Zo niet wordt er geen goedkeuring verleend voor de aansluiting op het distributienetwerk.

Past u uw woning aan of breidt u uw woning of apparatuur uit (zonnepanelen, laadpaal voor elektrische auto’s, …), dan moet u ook een controle van de elektrische installatie laten uitvoeren.

Bij de verkoop van uw woning

Beslist u om uw woning te verkopen, dan moet u een verslag van gelijkvormigheid met het AREI laten opstellen. Dit verslag wordt uitgereikt door een EO. Indien de elektrische installatie niet aan de normen voldoet, moet u uw installatie binnen het jaar na de uitreiking van het verslag in orde brengen.

Wij controleren uw elektrische installatie

Het belang van een erkend controleorganisme (EO) voor uw controles

Elektrische controles moet u door een erkend organisme (EO) zoals BTI laten uitvoeren. Onze EO zorgt voor een nauwkeurige en hoogstaande controle.

We controleren alle elementen die conform het AREI moeten zijn, zodat u er zeker van bent dat eventuele installatiefouten geen problemen veroorzaken.

Onze onderneming is erkend voor de wettelijke controle van elektrische installaties, conform het AREI. We ontvingen deze erkenning van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Een kwaliteitsgarantie voor al onze interventies in België.

Nood aan onze interventie? Neem contact op!

Onze experts beschikken over de vereiste technische vaardigheden voor de controle van uw elektrische installatie. Aarzel niet om contact op te nemen voor een afspraak.