Liften

BTI is ook erkend als aangemelde instantie bij de Europese Gemeenschap voor de eindcontrole van liften nr.1003

Een hele boterham dus. Laat BTI u helpen!

Personenliften, goederenliften en fabrieksliften.

Als eigenaar of beheerder bent u verantwoordelijk voor uw lift. U staat in voor het onderhoud, de periodieke of preventieve inspectie van de lift maar ook voor de conformiteitsonderzoekenrisicoanalyses en moderniseringen.

 

Personenliften

De wettelijke voorschriften van het KB van 09/05/2003 voorzien volgende, verplichte keuringen:

Welke controles moeten uitgevoerd worden?

  • preventieve inspecties
  • risicoanalyse
  • herkeuringen na modernisatiewerken
  • eindcontrole

 

Wat houden de controles in?

- Een preventieve inspectie (om de 6 of 3 maand al naargelang het onderhoud van de lift wordt uitgevoerd door een al dan niet ISO 9001 2000 gecertificeerd onderhoudsbedrijf).

Tijdens de preventieve inspectie wordt er vooral aandacht geschonken aan het veilig functioneren van het toestel en zijn specifieke onderdelen alsook slijtagecriteria. Dit laat toe om technische problemen tijdig op te sporen die zich in de toekomst kunnen stellen.

- Een risicoanalyse om de 15 jaar.

In de risicoanalyse wordt vastgesteld wat de veiligheidsstatus van de lift is. Dit moet gebeuren door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC).

- Een controle na uitgevoerde modernisatiewerkzaamheden.

De modernisatiewerken dienen te gebeuren tegen de einddata zoals voorzien op de risicoanalyse. Opgelet, indien er een slechte werking werd vastgesteld aan veiligheidscomponenten die de veiligheid van de gebruiker in gevaar kan brengen, dient een eerste aanpassing onmiddellijk te gebeuren.

De termijn van de modernisering van een lift overeenkomstig de veiligheidsaspecten wordt vastgelegd in functie van het jaar van inbedrijfsinstelling:

 Datum van inbedrijfsinstelling                                                    Termijn van modernisering

 vanaf 01/04/1984                                                                        ten laatste tegen 31/12/2014

 van 01/01/1958 tot 31/03/1984                                                   ten laatste tegen 31/12/2016

 voor 01/01/1958                                                                          ten laatste tegen 31/12/2022

Na uitvoering van de modernisatiewerken of dringende aanpassingswerken, dient u een nieuwe risicoanalyse te laten uitvoeren door een EDTC. Bij een positieve evaluatie ontvangt u een regularisatie attest (dit betekent dat uw lift volledig conform is aan het KB "Beveiliging van Liften").

Al deze keuringen moeten uitgevoerd worden door een de Belgische overheid erkende EDTC = Externe Dienst voor Technische Controles zoals BTI. Contacteer ons, wij zijn er voor u!

- De eindcontrole

Voor Personenliften in nieuwe gebouwen (of volledige renovaties) kan BTI als Europees aangemelde instantie (NoBo) instaan voor de eindcontrole (vroegere indienststelling) volgens Europese richtlijn 95/16/EG, omgezet in Belgisch Recht bij KB van 10/08/1998.

Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van liftconstructeurs; bij positief resultaat zal in de liftkooi de EG-markering CE 1003 aangebracht zijn.

 

Goederen- en fabrieksliften

Na de indienstellingskeuring moeten goederen- en fabrieksliften driemaandelijks gekeurd worden. Liften die voor 1984 in gebruik zijn genomen moeten een conformiteitsonderzoek ondergaan.

Raadpleeg ons voor meer informatie! Wij staan u graag met raad en daad bij.