Thermografisch onderzoek

Wat is thermografie?

Thermografie is een meettechniek die vanop afstand een warmtebeeld van het oppervlak van een voorwerp kan onderzoeken. Dit warmtebeeld geeft aan welke temperatuursverdeling er heerst aan het oppervlak van het voorwerp.

Fouten in elektrische installaties zijn een belangrijke oorzaak van productieverlies, defecte machines en zelfs brand. Als een fout optreedt, wordt van de onderhoudsdienst verwacht dat het probleem onmiddellijk kan worden opgelost. De beschikbaarheid van onderhoudstechnici, het vinden van de juiste componenten voor een verouderde machine, het ongeduld bij de productiechefs enz.: elke verantwoordelijke van een onderhoudsdienst zal deze stresserende situaties herkennen.

Fouten in bepaalde elektrische installaties zijn soms moeilijk op te sporen. En zeker neit altijd waar te nemen met het blote oog. Een infraroodcamera kan hier wonderen verrichten. Deze controle is een nuttige aanvulling bij de inspectie van machines, installaties en productieprocessen.

 

Wanneer moet u thermografisch onderzoek laten uitvoeren?

Er bestaan geen wettelijke verplichtingen omtrent thermografisch onderzoek.

De reglementering van Assuralia (voorschrift van de verzekeraar) vraagt een jaarlijks onderzoek van de elektrische installatie.

 

Waarop kan thermografisch onderzoek uitgevoerd worden?

  • Het geheel van hoogspanningsinstallaties.
  • Het geheel van laagspanningsinstallaties.
  • Het geheel van hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met brand- of explosiegevaar.

Wat houdt een algemene controle in?

  1. Visuele controle van de algemene installatie
  2. Scannen van de elektrische borden, inspectie van hot spots (een hot spot kan aanleiding geven tot een brand)
  3. Opstellen van een verslag met duidelijke beschrijving van de installatie, een thermische foto en een visuele foto van de hot spots, eventuele inbreuken en het besluit.

 

Welke voorbereidingen moeten getroffen worden vooraleer een controle kan plaatsvinden?

Een thermografische camera kan niet door vaste materialen heen kijken. Deze camera meet enkel de temperatuur aan de oppervlakte van het voorwerp.

Als een elektrische installatie thermisch moet onderzocht worden, dan moet de afschermplaat vooraf worden verwijderd. In de praktijk houdt dit meestal in dat de installatie tijdelijk afgezet moet worden. Voor het onderzoek zelf, moet de installatie dan weer werkzaam zijn.

Een goede voorbereiding van dit onderzoek is dus gewenst.