Elektrische laagspanningsinstallaties

Een industriële laagspanningsinstallatie is een elektrische installatie waarbij de spanning lager is dan 1000 Volt.

Wanneer moet u uw laagspanningsinstallatie laten keuren?

  1. Bij indienststelling
  2. Periodieke herkeuringen
  • Volgens het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie) bent u wettelijk verplicht om de installaties vijfjaarlijks te laten keuren door een erkend organisme zoals BTI.

 

Wat houdt een algemene controle in?

Bij de keuring van deze industriële laagspanningsinstallatie gaat BTI volgende zaken na:

  • Nakijken schema's, plannen en uitwendige invloedsfactoren.
  • Nazicht van de netstructuren en de beveiliging tegen overstromingen.
  • Visuele controle van de installatie en nazicht algemene conformiteit met de reglementering.
  • De bedrading, aansluitingen, verbindingen en kleurcodes van de geleiders worden nagezien.
  • De leidingen, stopcontacten en verlichting van het gebouw worden geïnspecteerd.
  • De isolatieweerstand en spreidingsweerstand van de installatie wordt gemeten.

U ontvangt een gedetailleerd verslag met de duidelijke beschrijving van uw installatie. Indien er inbreuken of tekortkomingen werden vastgesteld, zal u die terugvinden in het algemeen besluit.