Diensten

U kan bij BTI terecht voor de keuring van al uw elektrische installaties . Wij beschikken over gespecialiseerde teams voor keuringen van laagspanning of hoogspanning . Een goed functionerende elektrische installatie is niet vanzelfsprekend maar wel...
Elk hef- en hijswerktuig moet voldoen aan strenge , wettelijke normen . Zo dient u bij ingebruikname een controle te laten uitvoeren en daarna uw toestellen op geregelde basis aan keuringen te laten onderwerpen. BTI is als Externe Dienst voor...
Sinds 1997 is BTI gespecialiseerd in de nichemarkt van de Telecom . Zo kan u genieten van een ruime staat van dienst van inspecties van bestaande en nieuwe telecomsites. Om een netwerkoperator goed van dienst te zijn, is een doorgedreven...
Werken op hoogte houdt altijd grote risico's in. Risico's die zoveel mogelijk op voorhand vermeden moeten worden. Statistieken spreken boekdelen: vallen vanop hoogte blijft een van de belangrijkste oorzaken van ernstige arbeidsongevallen. Elke...
BTI is ook erkend als aangemelde instantie bij de Europese Gemeenschap voor de eindcontrole van liften nr.1003 Een hele boterham dus. Laat BTI u helpen! Personenliften, goederenliften en fabrieksliften. Als eigenaar of beheerder bent u...
De veiligheid van spelende kinderen dient maximaal gewaarborgd te worden. Daar heeft dan ook de wetgeving voor gezorgd. Sinds 28/03/2001 zijn het KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen...
Een brandmeldingsinstallatie detecteert vroegtijdig een beginnende brand en roept op tot actie. Zo'n installatie bestaat uit verschillende onderdelen: Rookdetectoren (optische, thermische, optisch/thermische,...) Brandmeldingsdrukknoppen (=...
U kan bij BTI ook terecht voor uw opleiding BA4 en BA5 . Deze opleidingen worden steeds In-company gegeven door docenten met de nodige praktische en theoretische achtergrond. In functie van uw beroepsbezigheid passen we de opleidingen naar uw wens...