Risicoanalyse van een personenlift

- Een risicoanalyse om de 15 jaar.

In de risicoanalyse wordt vastgesteld wat de veiligheidsstatus van de lift is. Dit moet gebeuren door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC).