Herkeuring personenlift na modernisatiewerken

- Een controle na uitgevoerde modernisatiewerkzaamheden.

De modernisatiewerken dienen te gebeuren tegen de einddata zoals voorzien op de risicoanalyse. Opgelet, indien er een slechte werking werd vastgesteld aan veiligheidscomponenten die de veiligheid van de gebruiker in gevaar kan brengen, dient een eerste aanpassing onmiddellijk te gebeuren.

De termijn van de modernisering van een lift overeenkomstig de veiligheidsaspecten wordt vastgelegd in functie van het jaar van inbedrijfsinstelling:

 Datum van inbedrijfsinstelling                                                    Termijn van modernisering

 vanaf 01/04/1984                                                                        ten laatste tegen 31/12/2014

 van 01/01/1958 tot 31/03/1984                                                   ten laatste tegen 31/12/2016

 voor 01/01/1958                                                                          ten laatste tegen 31/12/2022

Na uitvoering van de modernisatiewerken of dringende aanpassingswerken, dient u een nieuwe risicoanalyse te laten uitvoeren door een EDTC. Bij een positieve evaluatie ontvangt u een regularisatie attest (dit betekent dat uw lift volledig conform is aan het KB "Beveiliging van Liften").

Al deze keuringen moeten uitgevoerd worden door een de Belgische overheid erkende EDTC = Externe Dienst voor Technische Controles zoals BTI. Contacteer ons, wij zijn er voor u!