Zonnepanelen

Is deze controle wettelijk bepaald?

De keuring van de nieuwe installaties van zonnepanelen wordt opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) en wordt bijkomend vereist door de VREG in het kader van het bekomen van Groenestroomcertificaten.

Op de site van Synergrid kan u de voorschriften vinden van de distributienetbeheerders voor deze installatie.

Wanneer moet een controle uitgevoerd worden?

 1. Bij indienststelling van de installatie
 2. Bij uitbreiding van de installatie
 3. Na 25 jaar een periodiek controle

 

Wat houdt een algemene controle in?

 1. Administratief luik.
 2. Visuele controle
 3. Beproevingen en metingen

Wat houdt het administratief luik in?

 • BTI kijkt het ééndraadschema, het opstellingsschema en de technische kenmerken van de installatie na.

Wat houdt de visuele controle in?

 • BTI checkt de bescherming tegen overstroom en rechtstreekse aanraking.
 • BTI controleert de nominale stromen van de differentieelschakelaars
 • BTI checkt de secties van de interne bruggen in het bord.
 • BTI controleert de bijkomende equipotentiale verbindingen naar de metalen draagstructuur van de panelen.

Wat houden de beproevingen en metingen in?

 • BTI checkt de waarde van de verspreidingsweerstand.
 • BTI meet de isolatieweerstand.
 • BTI meet de foutlus.
 • BTI controleert de aardspreidingsweerstand.
 • BTI meet de continuïteit van de beschermingsgeleiders.

 

Wat moet aanwezig zijn om een controle uit te voeren?

- Het ééndraadschema van de installatie met o.a.: tellers, eventuele batterijen, alle elektrische productiebronnen, etc.

- Het opstellingsschema van de elektrische installatie: een beschrijving aangevuld met foto's.

- Referenties en technische kenmerken van de installatie: merk, model, vermogen, etc.

- Gebruiksaanwijzing van de installatie: werking en onderhoud.

- Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op installatie en tot haar gebruik.

- Type en serienummers van de geplaatste omvormers.

- Het totaal piekvermogen van de geplaatste zonnepanelen en omvormers.