Bliksembeveiligingsinstallaties

Een bliksembeveiliging dient geïnstalleerd te worden volgens wettelijke normen en voorschriften.

De inspectie ervan wordt bepaald volgens de voorschriften van het AREI en de bepalingen vooropgesteld in de norm IEC 62305.

Wanneer moet u uw bliksembeveiligingsinstallatie laten keuren?

 1. Bij indienststelling
 2. Periodieke herkeuringen

Wat houdt een algemene controle in?

De controle bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een administratief deel
 2. Een visuele controle
 3. Beproevingen en metingen

Wat houdt een administratieve controle in?

 • BTI kijkt het dossier na (o.a. het plaatsingsschema).

Wat houdt een visuele controle in?

 • BTI gaat na of de installatie overeenstemt met het schema.
 • BTI controleert de equipotentiaalverbindingen.
 • BTI checkt visueel de bliksemafleider.

Wat houden de beproevingen en metingen in?

 • BTI meet de spreidingsweerstand van de aardingen van de afgaande leidingen.
 • BTI meet de spreidingsweerstand van de globale aarding.
 • BTI controleert de continuïteit van de equipotentiaalverbindingen.

 

Wat moet aanwezig zijn om de keuring uit te voeren?

Het uitvoeringsplan moet aanwezig zijn met vermelding van:         

 • de opvanginrichtingen
 • de afgaande leidingen
 • de aardingsinstallatie
 • de bliksempotentiaalvereffening
 • risicoanalyse of resultaat van die analyse