Water

Vlaanderen beschikt al decennia over kwaliteitsvol drinkwater. Op 1 juli 2004 ontstond een nieuw, technisch reglement voor de binneninstallaties voor drinkwatervoorziening dat van kracht is in heel Vlaanderen.

Concreet houdt dit in dat de drinkwaterlevering bij nieuwbouw of renovatie pas in dienst wordt gesteld na een grondige keuring en aflevering van een geldig keuringsattest. Deze keuring kan gebeuren door uw drinkwaterbedrijf of door ons.

Opgelet:

 • De controle van de binneninstallatie voor drinkwater moet gebeuren voor de eerste ingebruikname ervan.
 • Voor het uitvoeren van de controle moet een synoptisch plan van de installatie aanwezig zijn (in drievoud).
 • Er moet een toestellenlijst aanwezig zijn van de specifieke toestellen die aangesloten zijn op de installatie (in drievoud).

Om de keuring te kunnen uitvoeren, moeten minimaal volgende toestellen geplaatst zijn:

 • centrale verwarming
 • warmwaterproductie
 • toilet
 • bad of douche met kranen
 • keukenkraan
 • lavabo met kraan
 • centrale beveiliging
 • bijvulinstallatie voor tweede circuit water (vb. putwater, regenwatercircuit, zwembad etc.)

 

Als niet alles is voorzien, kan slechts een voorlopige keuring van de installatie gebeuren. Daarna is een bijkomende keuring nodig om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Wenst u op een werf over water te beschikken?

Dan kan u gebruikmaken van een ééntapsaansluiting. Ook hiervoor heeft u een keuringsattest nodig.